161127755906700
 

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (‘’Sözleşme’’) 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, koşul ve şartları maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

 

1. TANIMLAR

 

‘’SATICI’’ : Kazımdirik Mah. Sanayi Cad. No: 28/B Nornova İzmir adresinde mukim Burçak Ünal (TCN: 16528747976) şahıs şirketini ifade eder. 

‘’ALICI’’ : Müşteri olarak  www.origamipetfood.com alışveriş sitesine giriş yapan ve satın alma işlemi sırasında gerekli bilgileri sisteme girerek ilgili ürünü satın alma iradesini ortaya koyan ve/veya abonelik bilgilerini sisteme girerek kayıt yapan kişiyi ifade eder. Satın alma veya abonelik işlemi esnasında paylaşılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

‘’SİTE’’ : Satıcı tarafından Ürünlerin internet üzerinden satıldığı www.origamipetfood.com web sitesini ifade eder. 

‘’ÜRÜN’’ : Site’de Satıcı tarafından satılmak üzere sergilenen ve aşağıda madde 3’te nitelik ve fiyat bilgileri belirtilmiş satış konusu malları ifade eder. 

 

2. KONU

 

2.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, Satıcının, Alıcıya Ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2.2. İşbu Sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

3. ÜRÜN BİLGİLERİ

 

3.1. Ürün/Ürünlerin temel özellikleri (türü, miktarı, rengi, adedi) Sitede yayınlanmaktadır.

3.2. Listelenen ve Sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

4. GENEL HÜKÜMLER

 

4.1. Alıcı; Sitede Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcının; ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, Satıcı tarafından Alıcıya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Ürün Sözleşme tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde abonelik bilgilerinde belirtilen adrese teslim edilecektir. Resmi tatil ve Pazar günleri teslimat yapılmaz. Resmi tatil ve Pazar günleri verilen siparişler Satıcının uyguladığı tatil süresini takiben ilk iş günü içerisinde işleme alınır ve tüm süreç bu tarih geçerli olacak şekilde başlar. Resmi tatil dışında Cumartesi günü saat 12:00 dan sonra verilen siparişler de tatil sebebiyle ilk iş gününde işleme alınır. Ürününün Alıcıya veya belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk Satıcıya, teslim edildikten sonra doğacak her türlü ürün hasarı, paket hasarı, ürün bozulması vb. sorunlarda ise tüm sorumluluk Alıcıya aittir. 

4.4. Sözleşme konusu Ürün, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcının, Ürünü Alıcıya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, Ürünün Alıcıya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz. 

4.5. Sözleşme konusu Ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin bedelinin Alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Bankaların Havale veya EFT işlemleri sırasında aldıkları işlem ücretleri Satıcının sorumluluğu dışındadır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Sözleşme tarihinden itibaren 7 takvim günü içerisinde ödemesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Havale/Eft ödemelerinde ödeme dekontlarının info@origamipetfood.com mail adresine gönderilmesi Alıcı sorumluluğundadır. 

4.6. Satıcı, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcıya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. Satıcı, sipariş konusu Ürün’ü teslim etmesi imkânsızlaşması halinde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcıya bildirir ve Alıcıya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 

4.7. Ürünün tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının Alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun Ürün bedelini Satıcı namına ödememesi halinde, Alıcının kendisine teslim edilmiş olması ve hiçbir şekilde açılmamış, kullanılmamış ve/veya tahribat yapılmamış olması kaydıyla Ürünün 3 (üç) gün içinde Satıcı iletişim adres(ler)ine gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde tüm kargo bedelleri Alıcıya aittir.

4.8. Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu Ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu Ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Alıcının nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine geri ödenir. Alıcının kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, Ürün bedeli, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcının hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcıyı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. Satıcının, Alıcı tarafından Siteye kendisi tarafından abonelik aşamasında belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Alıcıya ulaşabilir. Alıcı, işbu Sözleşmeyi kabul etmekle Satıcının kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini gayrikabilirücu kabul ve beyan etmektedir.

4.10. Alıcı, Siteye abone olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Satıcının bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcının ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.11. Alıcı, Siteyi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcıyı bağlayacaktır.

4.12- Alıcı, Siteyi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

4.13. Site üzerinden, Satıcının kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Alıcıya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

4.14. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Alıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Satıcıyı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Satıcının Alıcıya karşı Sözleşme’ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

5. CAYMA HAKKI VE İPTAL - İADE KOŞULLARI 

 

5.1. Türk Ticaret Kanunu gereğince Alıcı gıda maddelerinin, içeceklerin veya diğer günlük tüketim maddelerinin satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı kullanamaz. Ancak anılan ürünler hariç, işbu Sözleşmeye konu olsun ya da olmasın diğer ürünleri, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

5.2. Anılan ürünler hariç diğer ürünlerde cayma hakkı süresi, Alıcının veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak Alıcı, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

5.3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde Satıcıya elektronik posta ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Ayrıca Alıcı, Ürünü göndermeden önce faturanın arka yüzünde yer alan iade bilgi formunu da eksiksiz doldurmalıdır. Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü alıcıya aittir.

5.4. Alıcı, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı Satıcıya geri göndermek zorundadır. İade edilecek ürünlerin orijinal faturası, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.

5.5. Satıcı, Alıcının cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcıyı borç altına sokan belgeleri Alıcıya iade etmekle yükümlüdür.

5.6. Alıcı, Ürünü iade etmek istemesi halinde, durumu, teslim tarihinden itibaren 14 gün içerinde Satıcıya “İade Formu” ile bildirmelidir. İade edilmek istenen ürün, İade Formunun gönderim tarihinden itibaren 2 gün içerisinde, istenen belgeler ile Satıcıya ulaştırılmalıdır. Ürün teslimatından itibaren Ürün ve belgelerin Satıcıya ulaşmasını takip eden 14 gün içinde Ürün bedeli ve teslimat masrafları, Ürünün ve ambalajının tekrar satılabilecek durumda olması halinde Alıcıya iade edilir. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi zorunludur. 
Süresi içerisinde herhangi bir sebeple iade edilen Ürünün kargo bedeli Alıcı tarafından karşılanacaktır. Ürün Satıcıya iade edilirken, Ürünün teslimi sırasında Alıcıya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi şarttır. Yukarıdaki madde hükümlerinin yerine getirilmemesi hâlinde para iadesi yapılamayacaktır.

5.7. 385 sayılı Vergi Usul Kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için Satıcı tarafından Alıcıya gönderilmiş olan iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra Satıcıya Ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir. 

6. HASARLI PAKET İADESİ

 

6.1. Alıcı, kargo firmaları tarafından getirilen paketin hasarlı olması halinde, Ürününü teslim almamakla yükümlüdür. Kargo firmasından hasarlı olarak teslim alınan Ürün için, Satıcı sorumlu tutulamaz. Gelen Ürün paketinin hasarlı olması halinde, Alıcının, Ürünü teslim almaması, irsaliyeli faturaya “hasarlı olduğu için ürünü teslim almadığını belirterek imzalaması” ve durumu, telefon veya info@origamipetfood.com mail adresine bildirmesi halinde, hasarlı olan Ürün yerine bildirimden itibaren üç iş günü içerisinde Alıcıya, Satıcı tarafından yeni ürün gönderimi yapılacaktır. 

6.2. Satıcıdan Ürünü sağlam olarak teslim alan, fakat yolda hasar görmesine neden olan kargo firması ancak bu şekilde hasardan sorumlu tutulabilecektir. Aksi taktirde tüm sorumluluk paketi hasarlı olarak teslim alan Alıcıya ait olacaktır. 

 

7. ÖDEMENİN İADE PROSEDÜRÜ

 

7.1. Kredi Kartlarında İade Prosedürü, Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan Ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile Alıcıya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir: 

7.1.1. Alıcı Ürünü kaç taksit ile aldıysa, banka Alıcıya geri ödemesini aynı taksit sayısı ile yapmaktadır. Satıcı bankaya ürün satışının iptalini bildirdikten sonra, banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Alıcının kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak Alıcı hesabına banka tarafından aktarılır. Alıcının satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve Alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. Diğer yandan vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.1.2. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda Satıcı, banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Alıcıya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani Satıcı, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani Satıcı ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatılan prosedür gereğince Alıcıya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, Satıcının bankaya satış iptalini bildiriminden sonra, ödeme banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. 

7.1.3. Alıcı, yukarıdaki madde 7.1.1. ve 7.1.2.’de açıklanan prosedürü okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.2. Havale/Eft Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü, 
Alıcının belirttiği banka hesabına (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya abonenin adına olması şarttır) havale ve EFT şeklinde yapılacaktır. 

 

8. YETKİLİ MAHKEME

 

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. 

 

9. DELİL ANLAŞMASI

Alıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Satıcının resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 163. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. MUHTELİF HÜKÜMLER

10.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır. 

10.2. Satıcının Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez, feragat anlamı taşımaz. 

11. YÜRÜRLÜK

Toplam 11 (onbir) maddeden ibaret işbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.


SATICI: Burçak ÜNAL – ORIGAMI PET FOOD 

ALICI: Müşteri olarak www.origamipetfood.com ‘a abone olurken veya sipariş verilirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.